ava

بابک جهانبخش

 

 

 

بابک

 

 

 

عاشقتمممممممممممممم

 

 

دلم برای کنسرتت که با عشقم

 

 

جلوی تو بودم تنگ شده

 

 

 

برای اون لحظه هایی که تو می خوندی

 

 

 

من گریه می کردم

 

 

از ذوق

 

 

 

از شادی

 

 

 

 

از عشق

 

 

 

 

 
 
 
 
عشقممممممممم
 
 
برگرد
 
 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 3:12  توسط ava  | 

عشقم انگیزه ندارم برگرد.......

 

 

 

می دونی ؟ یه اتاق باشه ..... گرم گرم .... روشن روشن تو باشی منم باشم کف اتاق سنگ باشه.. سنگ سفید..تو منو بغل کردی که نترسم که سردم نشه نلرزم می دونی ؟ تو منو بغل کردی طوری که تکیه دادی به دیوار پاهاتم دراز کردی...منم اومدم نشستم جلوت بهت تکیه دادم دو تا دستاتو دور من حلقه کردی بهت میگم چشماتو می بندی؟...می گی : آره چشماتو می بندی بهت می گم : قصه می گی تو گوشم ؟ می گی : آره و شروع می کنی به قصه گفتن تو گوشم آروم آروم.......قصه می گی یک عالمه قصه بلندو طولانی که هیچ وقت تموم نمی شه می دونی ؟ می خوام رگ بزنم رگ خودمو مچ دست چپمو...یه حرکت سریع.. یه ضربه عمیق بلدی که ؟ نه وای !!! تو که نمی بینی و نمی دونی که می خوام رگمو بزنم تو چشماتو بستی نمی بینی ..... من تیغ و از جیبم در میارم.... نمی بینی که سریع می برم نمی بینی که خون فواره می کنه... روی سنگای سفید نمی بینی که دستم می سوزه و لبم و گاز می گیرم که نگم آآخ که تو چشماتو باز نکنی و منو نبینی تو داری قصه می گی ... من شلوارک پامه دستمو می زارم رو زانوم من دارم دستمو نگاه میکنم دست چپمو.....خون ازش میاد خون از روی زانوهام می ریزه کف سنگها مسیرش قشنگه.....حیف که چشمات بسته است نمی بینی ..... تو بغلم کردی می بینی که سردم شده محکمتر بغلم می کنی که گرم بشم می بینی که نا منظم نفس می کشم تو دلت می گی آخی............ نفسش گرفت.. می بینی هر چی محکم تر بغلم می کنی سردتر می شم ...می بینی که دیگه نفس نمی کشم چشماتو باز می کنی و می بینی من مردم .. می دونی ؟ می ترسیدم خودمو بکشم از سرد شدن... از تنهایی مردن... از خون دیدن ولی وقتی بغلم کردی دیگه نترسیدم مردن خوب بود آرومه آروم ...در کناره تو ... و در آغوشه تو ... گریه نکن دیگه من که دیگه نیستم چشماتو بوس کنم بگم خوشگل شدیااااا بعد تو همون جوری وسط گریه هات بخندی گریه نکن دیگه خب دلم می شکنه ... دلم نا زکه... نشکونش خب ؟ من مردم ولی تو باورت نمی شه تکونم می دی که بیدار شم فکر می کنی مثل همیشه قصه گفتی و من خوابیدم می بینی نفس نمی کشم ....ولی بازم باور نمی کنی اونقدر محکم بغلم می کنی که گرمم شه... اما فایده نداره من مردم ... ولی برای تو زنده ام پس هر شب به این باغ بیا .... ولی گریه نکن می خوام یه چیزی بهت بگم می دونی ؟؟؟؟ عاشقتم مرد زندگیم

 

م...

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم شهریور 1393ساعت 13:58  توسط ava  | 

اوستا جونم

Photo: ‎ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺷﺪﻡ ... ﭘﺴﺮﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻪ ... ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ... ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺮﻭﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺑﻬﺶ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﮑﺶ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ! ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﺑﺎﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﮕﺮﺩﻩ ! ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ … ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻧﻪ ﯾﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩ‎

ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺷﺪﻡ ...

ﭘﺴﺮﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻣﻮ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻪ ...

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﭘﺲ

ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ...

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺮﻭﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ

ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺑﻬﺶ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ

ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﮑﺶ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ !

ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﺑﺎﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﺮﻭﺳﮏ
ﺑﮕﺮﺩﻩ !

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ …

ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻧﻪ ﯾﻪ

نامرد

+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد 1393ساعت 21:17  توسط ava  | 

مدل عروس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برچسب‌ها: عروس
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 7:29  توسط ava  | 

بهترین فیلم های ترسناک

paranormal activity

 
 
این فیلم از نظر روح و جنی
 
 
 
 
فوق العاده ترسناک است
 
 
 
و این داستان بر اثاث واقیعت ساخته شده
 
 
 
این فیلم 1 2 3 4 5 در بازار اومده این
 
 
عکس های بالا برای سری های
 
 
 
مختلف این فیلم است
 
 
 THE EXORCIST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
''''
 
 
 
این فیلم جن گیر بر اثاث واقیعته..
 
 
داستان کاملا واقعی
 
 
که در 1 2 3 4 فیلم به بیرون منتشر شده
 
عکس های بالا برای سری های این فیلم است
 
 
 
  MAMA
 
 
 
 
 
''''
 
 
 
 
این فیلم ما ما ترسناک و قشنگ یکمم تخیلی
 
 
جالبه.. این عکس های بالا برای فیلم mama است
 
 
 
 
THE descent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این فیلم فوق العاده ترسناک و هیجانی..
 
 
درباره گروهی از دخترا که به اعماق زمین می رن...
 
 
عکس های بالا مربوط به فیلم descent است
 
 
 
  evil dead
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این فیلم evil dead فوق العاده ترسناک
 
 
و قشنگ...
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم تیر 1393ساعت 2:47  توسط ava  | 

فرهاد قائمی و سید محمد موسوی

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 23:48  توسط ava  | 

اونی که دنیامه عاشقه من نیس

 

514ad3229862c1e35d1df819137ef24b-425

 

یا من دعوا کن. . .

 

با من قهر کن. . .

 

حرصمو در بیار. . .

 

بهونه بگیر. . .

 

اجازه داری اشکمو در بیاری. . .

اما. . .

حق نداری هیچوقت بری. . .

هیچوقت. . .(!)

 

 %D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_52.png

 

 

یادت باشه...

موندنی با "لگدم" نمیره...

رفتنی با "خواهش" هم نمیمونه...
 

وقتي از دوست داشتن كسی مطمئن نيستي حق نداری

دستاشو بگيري كه به دستات عادتش بدی ...

وقتي كسي رو سهم خودت نميدوني حق نداری

پيچ و تاب بدنش رو زير و رو كنی ...

  وقتي موندنی نيستي حق نداری

از آينده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رويا بسازی...

وقتی دلت به بودنش شك داره حق نداری

بهش بگی عشقم...

 

%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_49.png


 ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﮒ ﮔﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...
 

b152f9dcf979c79f2337029779bdd6ff-425

 

*ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺨﺮﻩ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ....
 
 

%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_48.png

 

هر زمان فهمیدی زن تکیه گاه میخواهد

 

هرزمان فهمیدی دختر توجه میخواهد

 

هرزمان فهمیدی باید به یک دختر عشقت را ثابت کنی نه چند دختر

 

هر زمان فهمیدی دختر حساس است میشکند

 

آنوقت میفهمم جنس مخالف منی!

 

%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_36.png

 

 

عشـــق یعنے اینڪـہ ...


وقتے בیבیـــش تمومـہ בرבات یاבت برـہ


وقتے هم نمیـــبینیش تمومـہ בرבات بشـہ نבیבنش...

 

1c542dfe6e4f.jpg

یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر…

همین که دستت رو آروم بگیره یه فشار کوچیک بده…..

این یعنی من هستم تا آخرش…..

همین کافیه….!

 

64913551032335282134.jpg

 

بعضی وقت ها خداحافظ
 

یعنی :نذار برم...

 

یعنی :برم گردون..

 

یعنی :سفت بغلم کن.. و

 

سرمو محکم بچسبون به سینه ات و

 

بگو:
خداحافظ و کوفت..

خداحافظ و زهر مار..

 

بیخود کردی میگی..

خداحافظ!

دفعه آخرت باشه!!

 

 

مال خودمی...

 

boy-couple-girl-girl-boy-love-photograph

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم تیر 1393ساعت 2:8  توسط ava  | 

عکس عاشقونه دو نفره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xz109tdeh2t6e8ebt9ca.jpg
 
 
 
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم تیر 1393ساعت 1:4  توسط ava  | 

هرچی هم بشه.. بازم آغوش تورو می خوام

زن رو باید بغل کرد و بی دلیل بوسش کردحتی وقتی آرایش نداره

 

موهای دست و پاش یه کم درومدهدو روز وخ نکرده ابروهاشو بردارهموهاشو برات براشینگ نکردهپیژامه تو رو پوشیده


و خودشو گوله کرده تو تختتو جای خالی تو که هنوز گرمای تنتو دارهکه سرشو فرو کرده تو بالشتکه بوی تنتو -نه ادکلنت- بوی تنتو با لذتبا هر نفسش بکشه توی ریه هاشزن رو باید بغل کرد و تو بغل نگه داشتو با همه شلختگی ظاهریش عاشقونه بوسش کردتا احساس امنیت کنه

 


که مردش همه جوره دوسش داره

 

 

1djds.jpg

 

 1عشقتون رو لمس کردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
2 بهترین خاطره ای که با عشقتون دارین؟/؟؟؟؟؟
 
3 اولین بوسه تجربه کردین؟؟
 
4 واقعا باهاش می سازین به آینده فکر می کنین؟؟؟
 
5 اسمه بچه هاتون؟؟
 
 
لطفا جواب با حوصله بنویسین
 
 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 1:5  توسط ava  | 

تو بغلت می مونم عکس

 

 

 

 

پسری که واقعا دختری را دوست

داشته باشد..

 

تن آن را عریان نمیکند بلکه لباس

عروس تنش میکند…

 

 

 

 

 
 
   خـسـتـه‌تـر از آنـم


                           کـه لـیـوانـی چـای

                                                  آرامـَم کـنـد

 

                     "  آغـوش ِ گـرم ِ تـو را مـی‌خـواهـم..."

 
 *بـﻌـﻀﯽ ﻭﻗـﺘﺎ باید یکی باشه که برات غیرتی شه.بهت گیر بده*
ﺍﺯت ﺑــﭙــﺮﺳــﻪ ﮐﺠـﺎﻳــﯽ؟ﮐﺠــﺎ ﻣﻴــﺮﯼ؟ﮐﯽ ﻣﻴـﺎﯼ؟؟؟چرا دیر کردی؟
ﺯﻭﺩ ﺑـﺮﻭ ﺧــﻮﻧﻪ ! ﺭﺳﻴﺪﯼ ﺯﻧگ ﺑﺰﻥ !!
ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩﻩ ﻟﺒاﺱ ﮔﺮﻡ ﺑـﭙـﻮﺵ،زیاد ارایش نکن "
ﺗـــﺎ ﺩﻳـﺮ ﻭﻗــت ﺑـﻴـﺪﺍﺭنمون ...غذاتو بخور..
 

شاید ترسیده بودی
از رویاهایم
از نوشته های پر از دلتنگی ام...
شاید دلت لرزیده بود
هر بار که با عشق نگاهت می کردم
شاید وجودت پر از نگرانی شده بود
وقتی فهمیده بودی
دیوانه وار دوستت دارم...
عزیز جانم
این عشق خطرناک نیست
این احساس پر از انتظار و توقع نیست
این حساسیت ها و دلتنگی هاخانمان سوز نیست
من تنها دوستت دارم
خیلی بیشتر از نوشتنش
بسیار عمیق تر از نگاه عاشقانه ام
من فقط حس بودنت را می خواهم
و نگاهت را
لبخندت را
بی هیچ انتظاریبی
هیچ چشمداشتی
پس چرا پر از تشویش شدی.؟
چرا بی تاب و بی قرار شدی.؟
چرا گفتی باید ایستاد
پیشروی به صلاح حال ما نیست.؟
شاید من زیاده از حد عاشقم
و تو بیش از اندازه عاقل
که امروز بر سر دوراهی
بوسه های خداحافظی مان
همراه اشک های من
در باد رها می شوند . . .

 

 
 

اگــــه عشقــــت..یهــــــویــــی ... بی دلیــــل ...بگه نگـــــو ...بگه نمیخــــــــــوام ... بگـــه

 

باهـــات قهـــــــرم ...بگـــــه دوســتـــت نـــــدارم ... بگــه بســــه دیگــــه ...بگــه

 

بــــــــــــــــــــــرو ...همــــه اینا حرفـــه زبونشــــــــه،..! حـــــــــــرف دلــــــش نیس ... !اون دلـــــــش

 

فقـــط یه بغــــل میخــــواد ...!یــــه بغــــــــــــل محکـــــــم عاشقانــــــــه ...!

 
 اگه عاشقی، سعی کن به عشقت برسی چون وقتی


بره دیگه رفته.


اگه عاشق نیستی پس تلاش نکن که طعمش رو بچشی.


چون تلخترین شیرینی روزگاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بودنت را دوست دارم

وقتی پنجه در کمرم حلقه میکنی

و به آغوشت سفت مرا می فشاری

و وادارم می کنی که به هیچ کس فکر نکنم

جز تو !!

 

 

 

 

 
 
 
 
 

یادمان باشد : وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم !

در برابرش مسؤولیم …
در برابر اشک‌هایش ؛
شکستن غرورش ،
لحظه‌های شکستنش در تنهایی و لحظه‌های بی‌قراریش ….
و اگر یادمان برود !

در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد،

اما، این بار، خود ما فراموش خواهیم شد...

 
 
 

http://www.hipersian.com/group/11/namayesheehsas6/8.jpg

 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 23:2  توسط ava  | 

مطالب قدیمی‌تر